sobota 11. října 2014

Sláva Arstotzce!

Vážení obyvatelé suverénního státu Arstotzka, 
vážení návštěvníci,

vyslyšeli jsme Vaše stížnosti, týkající se jazykových bariér na našich hraničních pásmech. Po dlouhých debatách a úvahách, jak co nejefektněji tento problém odstranit, se rada usnesla na plošném použití českého jazyka. Nikdo z příchozích by nyní neměl mít potíže projít a pokračovat dále svou cestou. Rádi bychom však dodali, že zavedení českého jazyka nikoho neopravňuje porušovat přísná hraniční pravidla!

Veškerou potřebnou dokumentaci lze nalézt pod následujícími odkazy:
abcgames.cz
češtiny.cz

Za celou radu se loučí

Inspektoři Tomašenko a Datastorovič 
hraniční pásmo Arstotzky 


Ukázky překladu: